Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII

Prezenții termeni și condiții sunt încheiați între:

SC SVP Solutions Web SRL cu sediul social în Brașov, Str Zizinului 32 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/1335/2016 având CUI 36227781, e-mail: info@svp.solutions denumita in continuare „noi” sau “SVP Solutions”.

și

Dumneavoastră, în calitate utilizator al website-ului www.svp.solutions și a tuturor subdomeniilor acestuia.

 1. SCOP
  • SVP Solutions exploatează un site de internet accesibil la adresa www.svp.solutions și toate subdomeniile acestuia (denumit în continuare „site”).
  • Prezentul document conține termenii și condițiile generale pentru utilizarea site-ului aplicabile tuturor utilizatorilor, indiferent de calitatea acestora și totodată, definește drepturile și obligațiile lor în relația cu site-ul și serviciile oferite prin intermediul site-ului de noi.
  • Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții, întrucât accesul și/sau utilizarea site-ului presupun acceptul nelimitat și respectarea în totalitatea lor, împreună cu Politica de Confidențialitate, ce este parte integrantă a acestora.
  • În cazul în care nu sunteți de acord cu prezentele condiții de utilizare, vă rugam să încetați utilizarea site-ului.
 2. DEFINIȚII TERMENI
  • site – reprezintă website-ul accesibil la adresa www.svp.solutions prin intermediul căruia vă prezentăm serviciile prestate de noi ce pot fi accesate prin contactarea noastră directă și încheierea unui contract, și vindem și servicii digitale, precum dar nelimitat la cursuri.
  • utilizator – reprezintă orice persoană fizică ce accesează site-ul, care a împlinit vârsta de 18 ani și are capacitatea de a contracta.
  • cont – reprezintă secțiunea de pe site corespunzătoare fiecărui utilizator, individualizată printr-o adresă de e-mail și o parolă care permite utilizatorilor să achiziționeze produsele și/sau serviciile puse la vânzare direct de pe site.
  • comandă – reprezintă cererea de produse și/sau servicii plasată de către utilizator pe site
  • conturile de rețele sociale – reprezintă conturile pe Facebook, Instagram, Pinterest, Tiktok, LinkedIn și/sau orice altă rețea socială.
  • tranzacție – reprezintă procesul dintre utilizatori încheiat pe site prin efectuarea plății produselor, în urma unei comenzi prin care se acordă dreptul de folosință sau o licență de utilizare asupra unui conținut și/sau serviciu ca urmare a unei vânzări finalizate pe site.
  • servicii – reprezintă toate serviciile prestate de SVP Solutions, în principal cele care sunt achiziționate direct de pe site.
  • conținut digital – reprezintă datele produse şi furnizate în format digital în urma achiziționării dreptului lor de folosință/licenței de utilizare pe de site.
  • serviciu digital – reprezintă un serviciu care prezintă una dintre următoarele caracteristici:
 1. a) permite crearea, prelucrarea, stocarea sau accesarea datelor în format digital;
 2. b) permite schimbul de date în format digital încărcate sau create de utilizatorii serviciului respectiv sau orice altă interacțiune cu aceste date.
 • produse – reprezintă tot conținutul și serviciile digitale comercializate de SVP Solutions prin intermediul site-ului.
 • consumator – reprezintă orice persoană fizică care acționează în scopuri care se află în afara activității sale comerciale, industriale, artizanale sau profesional.
 • prețul total – reprezintă prețul produselor și serviciilor plus toate costurile și taxele aferente.
 • zi lucrătoare – reprezintă orice zi de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, în intervalul orar 10:00 – 18:00.
 1. ANGAJAMENTE ȘI GARANȚII
  • In calitate de utilizator, vă obligați să accesați și utilizați site-ul (precum și fiecare dintre funcționalitățile sale existente și viitoare) într-o manieră rezonabilă, cu bună-credință și în conformitate cu legile și reglementările în vigoare de la momentul utilizării, precum și cu termenii prezentului document. Vă obligați în special să nu folosiți site-ul în așa fel încât să încalce, în vreun fel, drepturile de proprietate intelectuală (drept de autor, mărci, design etc.), drepturile omului (imagine, respect, confidențialitate etc.), precum și drepturile și libertățile fundamentale.
  • În calitate de utilizator, sunteți de acord și acceptați faptul că sunteți în totalitate responsabil pentru utilizarea site-ului și noi nu putem fi ținuți responsabili pentru eventuale prejudicii suferite de dumneavoastră în legătură cu utilizarea site-ului.
  • În calitate de utilizator, sunteți singurul responsabil pentru daunele directe sau indirecte de care ați putea suferi sau pe care le-ați putea produce din cauza informațiilor inexacte, incomplete și / sau care induc în eroare, pe care le oferiți la crearea contului ori la efectuarea unei comenzi, sau nu le actualizați, sau prin utilizarea incorectă a site-ului ori contrar legilor și/sau prezentelor condiții, asumându-vă în acest sens întreaga răspundere.
 1. PRINCIPII GENERALE DE ACCES, FUNCȚIONARE ȘI UTILIZARE ALE SITE-ULUI
  • .Site-ul are scop atât de prezentare a serviciilor prestate de către SVP Solutions, cât și de vânzare directă a anumitor servicii și conținut digitale. Serviciile puse la vânzare de SVP Solutions includ în principal oferirea de licență de utilizare neexclusivă și limitată pentru vizionarea de cursuri filmate și urcate pe site de noi în mediul online și vânzarea de bilete online (achiziționate online de pe site și livrate pe e-mail sau în alt mod digital) la workshop-uri, conferințe sau alte tipuri de evenimente.
  • Pentru produsele pe care le vindem pe site, descrierea acestora și a prețurilor aferente este accesibilă pe site. Nu vă puteți prevala de necunoașterea respectivei liste de prețuri.
  • Dacă din eroare prețurile afișate pe site sunt greșite, vă vom notifica imediat despre acest lucru, având posibilitatea de a anula comanda în cazul în care nu mai doriți să încheiați tranzacția cu noile prețuri.
  • SVP Solutions vă va putea refuza prezența pe site și/sau șterge contul și toate datele de conectare aferente în cazul în care consideră că abuzați de serviciile și produsele oferite așa cum sunt acestea explicate pe site și în prezentul document, și/sau nu respectați instrucțiunile existente pe site și în prezentul document cu privire la utilizarea acestora sau în cazul în care există suspiciuni de fraudă. SVP Solutions vă poate restricționa accesul pe site, fără o notificare prealabilă. Restricționarea accesului dumneavoastră poate fi precedată de avertismente în funcție de gravitatea încălcării, după caz, beneficiu aflat la aprecierea noastră exclusivă.
  • SVP Solutions își rezervă dreptul, fără notificare sau despăgubire, de a închide temporar sau permanent site-ul sau de a întrerupe accesul la și/sau vânzarea de unul sau mai multe servicii/produse pentru verificarea, actualizarea, sau modificarea metodelor operaționale, serverelor, serviciilor și orelor de accesibilitate, fără ca această listă să fie exhaustivă, și nu fără a-și respecta obligațiile către utilizatori în curs de executare dacă este posibil din punct de vedere tehnic sau cât mai curând în caz contrar.
  • SVP Solutions își rezervă dreptul de a aduce site-ului, serviciilor și produselor sale toate modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare sau utile pentru buna funcționare a acestora, în orice moment și fără anunț prealabil. Modificările vor fi aduse la cunoștința dumneavoastră prin simpla implementare pe site și vor fi socotite ca fiind acceptate în măsura în care continuați să folosiți site-ul și/sau produsele achiziționate după implementarea lor și prin înnoirea politicilor de utilizare ale site-ului, acolo unde este cazul. De aceea, SVP Solutions nu garantează exactitatea și completitudinea informațiilor, produselor software și serviciilor de pe site sau pe care site-ul le utilizează. SVP Solutions nu își ia angajamentul de a aduce îmbunătățiri materialelor și produselor vândute de pe site.
  • Sunteți de acord cu privire la cesionarea de către SVP Solutions către orice terț a oricăror drepturi și obligații ce vă revin în temeiul utilizării site-ului, și serviciilor și produselor comercializare de noi, SVP Solutions urmând a vă transmite o notificare în acest sens la adresa de email furnizată în contul dumneavoastră, ori, furnizată direct către noi la momentul comenzii dacă alegeți opțiunea de a încheia o tranzacție fără crearea de cont.
  • Vă angajați să nu faceți nicio evaluare nefondată și rea intenționată a site-ului și/sau a noastră, care ar putea fi disprețuitoare, cu scopul de a sau care ar putea prejudicia imaginea serviciilor și/sau produselor care v-au fost furnizate și/sau să atingă reputația noastră (inclusiv membrii personalului acestuia) și/sau a altor utilizatori.
  • Vânzarea conturilor înregistrate și create pe site-ul nostru este interzisă.

5.LIMITAREA RĂSPUNDERII SVP SOLUTIONS

 • SVP Solutions depune toate eforturile pentru a asigura accesul și buna funcționare a site-ului și a serviciilor sale 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Cu toate acestea, având în vedere limitările internetului, SVP Solutions nu poate exclude faptul că accesul la și funcționarea site-ului și a produselor pot fi întrerupte, în special în cazuri de forță majoră, defecțiuni ale echipamentului utilizatorului, defecțiuni ale rețelei de internet a utilizatorilor, operațiuni de întreținere și îmbunătățire a site-ului și a produselor. SVP Solutions nu este responsabilă pentru o întrerupere a site-ului și/sau accesului la produse, voluntar sau nu, fiind precizat că se angajează să facă tot posibilul pentru a minimiza întreruperile ce i-ar putea fi imputate.
 • SVP Solutions nu este răspunzătoare pentru nicio inexactitate sau eroare, nici pentru orice pagubă directă sau indirectă cauzată de utilizarea site-ului.
 • SVP Solutions are dreptul să modifice sau să șteargă conturile care conțin orice alte date de contact decât cele solicitate la crearea contului și care încalcă prezenții Termeni și Condiții.
 • Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze în instanță SVP Solutions, și nici colaboratorii externi, cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului de către utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de site și/sau noi, precum și colaboratorii externi, ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor Termeni și Condiții sau a oricărei prevederi legale aplicabile.
 • În orice caz, sunteți de acord și acceptați ca valoarea totală a despăgubirilor pe care SVP Solutions le poate plăti în legătură cu și/sau care se nasc din prezentele condiții și a contractului încheiat între dumneavoastră și noi să nu depășească valoarea produsului achiziționat de la noi.

6.CREAREA DE CONT ȘI SETAREA PAROLEI

 • Pentru a accesa anumite produse de pe site, precum, dar nelimitat la, cumpărarea de licență și accesul la cursurile online, este necesară înregistrarea și crearea unui cont de către dumneavoastră, în calitate de utilizator, și acceptarea prezenților Termeni și Condiții, precum și a Politicii de Confidențialitate. Înregistrarea se va face prin furnizarea unei adrese de e-mail, nume de utilizator și prin setarea unei parole. Din când în când, din motive de securitate, SVP Solutions vă poate solicita verificarea contului creat prin diverse metode tehnologice, precum, dar nu limitat la, verificarea adresei de email create, activarea unui factor de autentificare dublu și/sau altele.
 • Numele de utilizator poate fi modificat în orice moment, de câte ori doriți. Numele de utilizator este unic, astfel încât niciun alt utilizatorul nu poate avea același nume de utilizator. SVP Solutions vă poate cere în orice moment să-l modificați, de exemplu prin alegerea unui nume de utilizator acceptabil.
 • Prin crearea de cont, sunteți de acord să oferiți informații reale, corecte, actuale și complete oricând acest lucru vă este solicitat fie pe site, fie de către noi direct. Este important să mențineți și să actualizați cu promptitudine informațiile din cont pentru a fi corecte și complete în orice moment.
 • Înregistrarea și crearea unui cont pe site sunt gratuite, fără obligația de a achiziționa vreun produs/serviciu de pe site.
 • Utilizatorul se angajează să nu creeze sau să utilizeze conturi suplimentare, altele decât contul creat inițial, fie sub propria identitate, fie sub cea a unei terțe părți. Utilizatorului i se interzice să utilizeze un pseudonim pentru a se identifica. Utilizatorului îi este interzis să trimită sau să facă referire la un site terț propriu. În cazul nerespectării acestei interdicții, SVP Solutions își rezervă dreptul de a șterge contul utilizatorului fără întârziere. SVP Solutions poate alege să transmită utilizatorului o solicitare de a ștergere a respectivul cont și/sau link.
 • În calitate de utilizator, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că pierderea detaliilor contului sau dezvăluirea elementelor de autentificare către terți poate duce la pierderea contului, tranzacții nedorite, accesarea datelor dumneavoastră personale sau chiar la închiderea contului.
 • DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI UNICUL RESPONSABIL PENTRU ORICE UTILIZARE CE POATE FI FĂCUTĂ PRIN FOLOSIREA NUMELUI DE UTILIZATOR/ADRESEI DE E-MAIL ȘI A PAROLEI SETATE ȘI UNICUL GARANT AL CONFIDENȚIALITĂȚII ACESTORA, PRECUM ȘI AL ORICĂREI UTILIZĂRI A CONTULUI DUMNEAVOASTRĂ.
 • SVP Solutions nu răspunde față de informațiile publicate sau transmise pe internet ori prin orice alt mijloc de comunicare de către utilizatorii site-ului referitoare în special la datele contului și nici față de eventualele consecințe apărute în cazul accesării neautorizate a contului, ca urmare a acestor acțiuni.
 • Vă angajați, de asemenea, să ne informați prin email sau prin intermediul formularului de contact de pe site cu privire la orice utilizare frauduloasă de către o terță parte a emailului, numelui de utilizator și / sau parolei dumneavoastră de îndată ce luați cunoștință de acest lucru. Vă obligați, în acest sens, să despăgubiți SVP Solutions, în situația în care astfel de utilizări atrag daune sau costurile suplimentare, în măsura în care ați autorizat o astfel de utilizare sau ați permis acest lucru prin neglijență.

Vă recomandăm să urmați aceste instrucțiuni pentru a preveni utilizarea contului dumneavoastră deschis pe site de către alte persoane, fără consimțământul dumneavoastră:

 • nu dezvăluiți nimănui parola dumneavoastră de la cont;
 • utilizați software-uri specializate pentru generarea unor parole lungi și fără legătură cu viața dumneavoastră personală, și salvarea acestora într-un mod securizat;
 • setați-vă parola sau un mod de blocare la orice dispozitiv electronic;
 • nu va lăsați dispozitivele electronice nesupravegheate și permiteți doar persoanelor în care aveți încredere maximă să vi le acceseze și doar în prezența dumneavoastră;
 • deconectați-vă mereu de la cont și nu lăsați programe sau software-uri deschise odată ce terminați sesiunea de lucru.

În cazul în care ați uitat parola sau aceasta a fost dezvăluită accidental către terțe persoane, vă recomandăm să procedați la schimbarea parolei și să ne contactați telefonic sau la adresa info@svp.solutions  în cel mai scurt timp.

 1. COMANDA
  • Informațiile referitoare la produsele puse la vânzare de noi sunt furnizate în limba română. Toate traducerile site-ul în alte limbi străine sunt și vor fi furnizate doar în scop informativ, versiunea în limba română prevalând.
  • Plasarea unei comenzi se va face prin folosirea butonului „Adaugă în coș” (sau asemănător). Ulterior adăugării în coș a unui produs, veți putea naviga pe site și adăuga în coș și alte produse dorite.
  • Finalizarea comenzii se va face prin folosirea butonului „Cumpără” (sau asemănător), urmată de folosirea butonului „Plătește acum” (sau asemănător) și confirmarea detaliilor dumneavoastră în timpul procesului de plată. Prin aceasta, înțelegeți și acceptați în calitate de cumpărator, oferta noastră conform descrierii produsului. Finalizarea unei comenzi va avea loc doar ulterior efectuării plății cu cardul bancar a produselor din coș.
  • Folosirea butonului „Plătește acum” (sau asemănător) și confirmarea detaliilor dumneavoastră constituie încheierea contractului de vânzare dintre noi și dumneavoastră, ce reprezintă prezenții Termeni și Condiții. Dacă observați o eroare în datele dumneavoastră, veți putea reveni la pasul anterior pentru modificarea acestora sau ne puteți scrie pe adresa noastră de e-mail din preambul.
 2. PREȚUL
  • Prețurile produselor sunt afișate în mod independent, în dreptul fiecărui produs, și sunt exprimate în RON. Prețurile nu conțin TVA.
  • Înainte de confirmarea comenzii și efectuarea plății, vi se va afișa prețul total al produselor, pe care îl veți accepta în mod expres prin folosirea butonului Confirmă comanda (sau asemănător).
  • Comisioanele de procesare sau orice alte sume datorate procesatorului de plăți vor fi în sarcina noastră.
 3. DURATA CONTRACTULUI
  • Contractul încheiat este un contract cu executare instantanee, obligațiile principale ale noastre, respectiv ale dumneavoastră fiind de a vă furniza produsele și/sau metodele tehnice de accesare a acestora în termenele stabilite în prezentele condiții, în schimbul plății efectuate de dumneavoastră cu cardul bancar, pe site, prin intermediul procesatorului de plăți.
  • Încetarea raporturilor contractuale nu are efect asupra obligațiilor scadente între noi și dumneavoastră.
 1. MODALITĂȚI DE PLATĂ
  • Prețurile pentru produsele comercializate pe site sunt afișate în RON. Această nu împiedică SVP Solutions să afișeze prețurile și în alte monede străine. În ipoteza în care plata se va face cu instrumente de plată electronică denominate în altă monedă, suma respectivă va fi convertită în RON automat la cursul organizațiilor internaționale de carduri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  • Plățile se efectuează prin procesatorul de plăți online, prin intermediul unui card bancar, sau orice alt mijloc de plată permis de procesatorul de plăți.
  • În urma confirmării comenzii de către dumneavoastră, cardul bancar utilizat pentru plată va fi imediat sau în termenele impuse de procesatorul de plăți debitat cu suma confirmată.
  • Furnizorii de servicii de plată pot colecta, de asemenea, orice alte informații necesare pentru procesarea plăților de transfer și retragere. Din acest motiv, vă rugăm să citiți politica de confidențialitate a furnizorului nostru de servicii de plată: Politica privind confidențialitatea și prelucrarea datelor personale | NETOPIA Payments (netopia-payments.com)
  • SVP Solutions va putea schimba procesatorul de plăți oricând, fără a fi obligat să notifice utilizatorii în acest sens, atât timp cât obligațiile acestora nu se modifică în mod semnificativ.
  • În orice caz, recunoașteți că ați fost informat că datele dumneavoastră utilizate la încheierea unei tranzacții sunt supuse prelucrării automate de către procesatorul de plăți, în scopul luptei împotriva fraudei prin folosirea cardului de credit pe internet.
  • Ne rezervăm dreptul de a face verificări cu dumneavoastră, prin telefon, e-mail sau poștă în vederea validării comenzii, însoțită, după caz, de o solicitare pentru orice documente justificative suplimentare. În cadrul verificării efectuate, o comandă poate fi anulată dacă elementele furnizate de dumneavoastră sunt în mod deliberat incorecte și/sau au un caracter fraudulos, inclusiv după validarea comenzii. În acest caz, veți fi informat prin e-mail cu privire la măsurile luate de noi.
 2. EXECUTAREA CONTRACTULUI
  • Produsul achiziționat vă va fi furnizat ulterior confirmării plății, în mod electronic. Această modalitate poate lua mai multe forme, în funcție de produsul achiziționat, precum, dar nelimitat la, transmiterea unui document (de extensie .pdf, .doc, sau altele pe care le vom considera necesare) prin intermediul e-mailului furnizat către noi la momentul acceptării comenzii, transmiterea datelor de acces la produsele de tip curs etc.
  • Avem obligația de a vă furniza produsele și/ sau mijloacele tehnice prin care să le accesați și/sau descărcați într-un timp cât mai scurt de la momentul efectuării plății produsului respectiv care nu poate depăși 15 zile calendaristice de la momentul la care avem confirmarea băncii conform căreia contul nostru bancar a fost creditat cu banii achitați de dumneavoastră.
  • Dacă în termenul agreat se întâmplă să nu vă furnizăm produsul comandat sau metodele de acces la acesta, ne puteți scrie la adresa noastră de e-mail. Vom face tot posibilul pentru a vă furniza produsul imediat, neputând depăși un termen de 15 zile de la momentul comunicării către noi a solicitării dumneavoastră.
  • Odată transmise aceste date se va considera că SVP Solutions și-a îndeplinit obligația de furnizare a produselor achiziționate de către dumneavoastră.
 3. ALTE DREPTURILE ȘI OBLIGAȚII ALE SVP SOLUTIONS
  • Avem dreptul a încasa prețul serviciilor comandate de dumneavoastră în urma unei tranzacții încheiate pe site.
  • Produsul vândut și cumpărat de dumneavoastră este cel furnizat în versiunea disponibilă pe site la momentul plății, SVP Solutions neavând nicio obligație de a vă transmite în același preț noi versiuni ale respectivului conținut. În măsura în care vom vinde noi versiuni ale conținutului, acestea vor fi considerate produse noi, având prețuri individuale și independente față de versiunea achiziționată de dumneavoastră inițial.
  • SVP Solutions nu garantează niciun nivel de performanță a produsului și nu garantează obținerea vreunui rezultat de către dumneavoastră în urma folosirii, parcurgerii sau oricărei alte utilizări a produsului achiziționat.
  • Dumneavoastră înțelegeți și acceptați în mod expres faptul că prin achiziționarea produsului vândut pe site nu veți obține un anumit rezultat și că singura versiune achiziționată este cea la care aveți acces la momentul achitării prețului, SVP Solutions neavând obligația de a vă oferi gratuit alte versiuni ale acelui produs. Exonerați astfel de răspundere SVP Solutions de orice prejudiciu, pecuniar ori moral, suferit ca urmare a celor de mai sus.
  • Avem dreptul, dar nu o obligație, de a aduce modificări conținutului nostru digital, dincolo de ceea ce este necesar pentru a menține în conformitate conținutul digital sau serviciul digital, ori de câte ori considerăm că este necesar din cauza modificării legilor, informațiilor renumite la nivel internațional, rezultatelor cercetărilor din domeniu și astfel asemenea motive. În aceste situații, vă vom informa într-un timp cât mai scurt despre modificările intervenite. În mod uzual, aceste modificări vor fi făcute fără costuri pentru dumneavoastră. Dacă nu doriți conținutul cu noile modificări, ne puteți comunica acest lucru în maximum 30 de zile de la momentul la care v-am transmis informațiile sau din momentul în care conținutul digital a fost modificat de către noi, oricare dintre acestea intervine mai târziu. În această situație, veți putea menține, fără costuri suplimentare, conținutul digital fără modificările aduse. Dacă însă, numărul modificărilor sunt crescute, și/sau importanța acestora pentru domeniu este foarte înaltă și/sau pentru a obține aceste informații am apelat la resurse ce au costat mai mult decât cheltuielile rezonabile pentru o afacere și/sau asemenea alte motive, aceasta va corespunde cu o nouă versiune a conținutului digital, ce va presupune noi costuri și modalități de acces.
 4. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE DUMNEAVOASTRĂ
  • Pentru încheierea contractului și achiziționarea dreptului de folosință/licenței de utilizare asupra produselor de pe site, prețul trebuie achitat prin intermediul procesatorului de plăți.
  • Odată efectuată plată, aveți dreptul de a primi accesul la produs sau mijloacele necesare de accesare a acestuia în termenii agreați prin prezentele condiții.
  • Aveți obligația de a utiliza produsul doar dumneavoastră, în interes personal, abținându-vă de la a distribui, pune la dispoziția unor terțe persoane ori face publice produsele și/sau datele de acces la produsele achiziționate.
  • Sunteți unicul răspunzător de a suporta toate costurile de internet, conectare la rețea și altele asemenea ce vă parvin în legătură cu acceptarea prezentelor condiții, respectiv încheierea contractului de vânzare dintre noi și dumneavoastră.
 5. PROPRIETATE INTELECTUALĂProprietatea intelectuală a SVP Solutions
  • Site-ul și fiecare dintre componentele acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la, informații, texte, imagini, videoclipuri, fotografii, mărci comerciale, logo-uri, nume de companii, nume de domenii sunt proprietatea exclusivă a noastră și/sau a partenerilor noștri, după caz.
  • Aceste elemente sunt protejate de proprietatea intelectuală și de alte legi, inclusiv drepturile de autor. Orice reproducere sau reprezentare, totală sau parțială, a site-ului și/sau oricare dintre componentele sale, fără autorizarea noastră este interzisă și constituie o încălcare sancționată de legislația în vigoare.
  • Nimic din conținutul site-ului nu trebuie interpretat ca acordare de licență sau drept de utilizare a oricărei mărci înregistrate prezentate pe site fără permisiunea scrisă din partea noastră sau a părților terțe ce pot deține respectivele mărci. Astfel, puteți utiliza orice imagine, marcă sau semn aparținând SVP Solutions, partenerilor săi sau altor terțe persoane, doar dacă ați obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor fiecărui drept de proprietate în parte.
  • Dacă nu se precizează altfel în prezentele condiții sau în descrierea produsului achiziționat, puteți utiliza site-ul și produsele achiziționate exclusiv în scop personal, non-comercial, pentru care SVP Solutions vă acordă o licență neexclusivă și limitată în acest sens.
  • În calitate de utilizator, vă obligați să :
   1. nu utilizați, modificați, distribuiți, copiați, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, acordați licențe, creați produse derivate, sublicențiați, împrumutați, transferați sau vindeți orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul site-ului și/sau software-ului care stă la baza acestuia sau orice alte componente ale acestuia în alte scopuri, decât în conformitate cu acești Termeni și Condiții, precum și cu legislația aplicabilă.

Cu titlu de exemplu, dar nelimitat la acestea, este interzisă utilizarea în alte scop decât personal și educativ, modificarea, distribuirea, copierea, transmiterea în orice fel, afișarea, aducerea la cunoștința publicului, acordarea de licențe, crearea de produse derivate, reproducerea, sublicențierea, transferul, vânzarea conținutului care îl achiziționați de pe site.

 1. nu utilizați aceste materiale pe un alt site sau în orice mediu computerizat legat în rețea.
 2. nu puneți la dispoziție într-un alt mod unui terț site-ul pentru a-l putea copia sau contul dumneavoastră pentru a utiliza serviciile achiziționate de dumneavoastră sau pentru orice alte activități contrare legislației și prezentelor condiții.
 • Nerespectarea oricăreia dintre prezentele clauze duce automat la anularea dreptului de a utiliza site-ul și produsele achiziționate, cu obligația de a distruge deîndată toate materialele descărcate și/sau imprimate.

Proprietatea intelectuală a dumneavoastră

 • Prin crearea unui cont, utilizarea site-ului, lăsarea de recenzii/testimoniale la serviciile și/sau produsele achiziționate desfășurarea oricărei alte activități în legătură cu site-ul și/sau produsele achiziționate, autorizați în mod expres SVP Solutions de a utiliza, distribui, găzdui, stoca, reproduce, comunica, publica, modifica, adapta, traduce și afișa astfel de conținut public pe site, conturile de rețele sociale ale noastre, blogurile și / sau orice alte mijloace media (inclusiv massmedia fizice și digitale, comunicate de presă, suport de vânzări, materiale de marketing și / sau publicitate, newsletter, alerte), prin orice mijloace, în scopul de funcționare, îmbunătățire, promovare, marketing și publicitate a serviciilor și site-ului sau în scopul înființării de parteneriate.
 • Autorizările din acest capitol sunt valabile pentru toți utilizatorii și pe durata existenței contului de utilizator pe site ori pe o perioadă mai lungă, dacă o asemenea perioadă de protecție este conferită de lege.
 • Utilizatorul recunoaște că orice utilizare a conținutului de către SVP Solutions înainte de dezabonarea, ștergerea sau suspendarea contului său nu poate fi pusă la îndoială.
 • Utilizatorul se angajează să răspundă și să despăgubească SVP Solutions, și pe oricare dintre și/sau toți administratorii, directorii, angajații, agenții și furnizorii săi pentru orice pretenție, răspundere, daune, despăgubiri, costuri și plăți, inclusiv onorarii ale avocaților și consilierilor săi, suportate de SVP Solutions în legătură cu sau cu privire la orice încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală
 • De asemenea, Utilizatorul se angajează să răspundă și să despăgubească SVP Solutions, și pe oricare dintre și/sau toți administratorii, directorii, angajații, agenții și furnizorii săi pentru orice pretenție, răspundere, daune, despăgubiri, costuri și plăți, inclusiv onorarii ale avocaților și consilierilor săi, suportate de SVP Solutions pentru orice reclamație introdusă de o terță parte relativă la o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală de către utilizator, spre exemplu, dar nelimitat la, în urma revânzării de către utilizator a produselor achiziționate de pe site și impunerea către terțul cumpărător a obligației de predare către SVP Solutions a respectivelor produse.
 1. GARANȚII

Garanția legală de conformitate a conținutului digital

 • Dacă achiziționați dreptul de folosință asupra unui produs ce reprezintă un produs digital (conținut și/sau servicii digitale) în calitate de consumator, suntem ținuți față de dumneavoastră de obligația legală pentru conformitatea conținutului și serviciilor digitale, conformitate care trebuie să existe la momentul furnizării produsului către dumneavoastră pentru produse furnizate o singură dată, precum modele de documente – template-uri -, ori, în cazul produselor cu furnizare continuă (spre exemplu, acces la un cont pentru accesarea unui produs digital), pe termenul în care aveți acces la produs conform contractului.
 • Reclamația nu se va considera întemeiată dacă este transmisă sau există suspiciuni clare că este transmisă cu rea intenție și/sau este falsă și/sau nu există nici un motiv de neconformitate a conținutului digital achiziționat.
 1. SUSPENDAREA ȘI ȘTERGEREA CONTULUI DE UTILIZATOR
  • În cazul în care utilizatorul nu respectă reglementările prezenților Termeni și Condiții, fie că este vorba de încălcarea unei clauze sau a mai multora, sau există suspiciuni cu privire la activitatea sa, utilizatorul înțelege și este de acord ca SVP Solutions să-i suspende contul sau să-l închidă, în funcție de natura abaterii sau a suspiciunii.
  • În cazul în care SVP Solutions suspendă sau închide contul de utilizator, acesta va fi notificat în scris prin email și i se vor prezenta și motivele care au condus la una dintre sancțiunile aplicate.
  • Suspendarea contului poate fi ridicată doar dacă utilizatorul înlătură motivele care au adus la această sancțiune. După ridicarea suspendării contului, dacă utilizatorul continuă să aibă un comportament neconform cu reglementările Termenilor și Condițiilor, SVP Solutions va putea închide contului utilizatorului fără a-i mai trimite alte notificări.
  • Închiderea contului ca sancțiune aplicată utilizatorului conduce la imposibilitatea acestuia de a mai folosi site-ul și, uneori, și produsele achiziționate.
  • Suspendarea și/sau închiderea contului nu suspendă îndeplinirea obligațiilor contractuale, atât timp cât aceasta este posibil din punct de vedere tehnic.
  • În orice caz, SVP Solutions nu va răspunde pentru niciun prejudiciu suferit de utilizator ca urmare a suspendării contului și/sau a accesului la produsele achiziționate atât timp cât acest lucru a avut loc în urma activității neglijabile a utilizatorului și nici nu va fi obligată la rambursarea prețul achitat de dumneavoastră pentru produsul respectiv.
 2. DREPTUL DE RETRAGERE/POLITICA DE REFUND

17.1. Odată plasată o comandă și achitat prețul aferent produselor, nu beneficiați de un drept de retragere din contractul de vânzare încheiat și nu veți putea anula comanda, respectiv nu aveți dreptul la a vi se rambursa suma achitată în urma returnării produselor achiziționate.

17.2. Confirmați în mod expres că ați luat cunoştință de și că sunteți de acord cu faptul că vă pierdeți dreptul la retragere ulterior plasării comenzii și achitării prețului aferent conținutului digital care nu este livrat pe un suport material, un bilet pentru un eveniment care va avea loc, online sau fizic, precum și după executarea completă a contractului de prestări servicii, în cazul în achiziționării de servicii digitale.

 1. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT
  • În orice caz, SVP Solutions nu va fi în niciun fel răspunzătoare față de niciun utilizator și este scuzată de orice eșec de a livra sau de a executa ori de întârzierile cauzate în executarea contractului ca urmare a unor cauze dincolo de puterea sa de control, inclusiv, dar fără a se limita la: acțiuni guvernamentale, incendii, întreruperi de muncă, penurie, război, terorism, tulburări civile, probleme de logistică, întreruperi ale energiei electrice, ale comunicațiilor, ale furnizorului de servicii Internet sau defecțiuni aferente serviciilor de găzduire sau întârzieri datorate furnizorilor de echipament hardware-ul sau sisteme software, negarea serviciilor ca urmare a unor atacuri, intruziune malware, atacuri tip hacking, acte ale unor terți din afara controlului SVP Solutions, dezastre naturale, inclusiv modificări ale capacității SVP Solutions de a oferi serviciile conform obiectului și / sau prețului stabilit ca urmare a unor modificări legislative sau a politicilor partenerilor externi sau guvernamentale.
 2. NOTIFICĂRI ȘI ALTE COMUNICĂRI 
  • Pentru orice întrebare sau informații despre produsele oferite de SVP Solutions și/sau partenerii săi, și/sau prezentul document, ne puteți contacta prin formularul de contact de pe site sau prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă: info@svp.solutions
  • În calitate de utilizator, sunteți de acord ca orice notificare făcută către dumneavoastră să se facă prin e-mail la adresa de e-mail furnizată către SVP Solutions direct de către dumneavoastră sau utilizată la crearea contului.
  • Dacă nu se precizează altfel prin acești Termeni și Condiții, puteți fi informați de SVP Solutions și prin transmiterea de notificări electronice (pop-up-uri, texte incluse în site etc.), mesaje tip SMS, contactare telefonică directă pentru confirmarea transmiterii mesajelor.
  • Notificarea se prezumă a fi primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost comunicată.
  • Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți.
 3. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
  • Datele cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu legislația în vigoare. Politica de confidențialitate poate fi accesată aici sau direct pe site.
 4. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR
  • SVP Solutions își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezenții Termeni și Condiții.
  • SVP Solutions vă va informa despre modificările aduse acestor Termeni și Condiții prin simpla afișare a acestora pe site, cu excepția situației în care sunteți deja clientul nostru și vom modifica prețurile pe care trebuie să le achitați dacă este un produs ce impune o asemenea modificare, caz în care vă vom informa în scris cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de aplicarea noilor valori.
  • Dacă nu doriți să aderați la noile condiții generale, aveți la dispoziție o perioadă de 24 de ore de la data comunicării notificării pentru a informa SVP Solutions prin e-mail despre acest lucru. În acest sens, înțelegeți și sunteți de acord că în caz de neagreare a noilor condiții, utilizarea site-ului nu va mai fi posibilă. Acest lucru nu va limita îndeplinirea obligațiilor deja scadente între părți în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
  • În cazul în care nu ne notificați dezacordul în termenele stabilite mai sus, se va considera că ați acceptat modificările.
  • SVP Solutions depune toate eforturile pentru a vă pune la dispoziție toate versiunile Termenilor și Condițiilor aplicabile dumneavoastră. Cu toate acestea, în cazul în care nu identificați pe site versiunea care vă este aplicabilă sau care vă interesează, vă rugăm să ne contactați la oricare dintre datele de contact de pe site, și vă vom pune la dispoziție în cel mai scurt timp, pe e-mail, orice versiune a Termenilor și Condițiilor.
 5. NULITATE, CONCILIERE ȘI LITIGII – POLITICA DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR
  • În cazul în care una dintre clauzele prezenților Termeni și Condiții va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare a legislației, reglementărilor sau printr-o decizie a instanțelor de judecată, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea prezentelor condiții generale. Nexercitarea de către SVP Solutions a drepturilor care îi sunt conferite în temeiul prezentului document nu constituie o renunțare la drepturile sale.
  • Orice plângere sau nemulțumire cu privire la funcționarea site-ului, la calitatea și experiența avută pe site, la produsele achiziționate ori altele asemenea, vă rugăm să ne-o transmiteți, în scris, la adresa de e-mail info@svp.solutions.
  • Serviciul de suport este disponibil în zilele lucrătoare. SVP Solutions va investiga plângerea în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la comunicarea plângerii.
  • Orice conflict apărut între dumneavoastră și SVP Solutions se va rezolva pe cale amiabilă, prin înțelegere între părți.
  • În același timp, vă informăm și despre existența platformei europene online de soluționare alternativă a litigiilor pusă la dispoziție de Comisia Europeană, care poate fi accesată la acest link.
  • Dacă ați încercat să soluționați o reclamație direct cu noi, însă nu am putut soluționa reclamația dumneavoastră în mod individual, aveți posibilitatea de a recurge la mecanismul național de soluționare alternativă a litigiului („SAL”) prin intermediul Entității SAL din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, procedura fiind disponibilă la adresa:http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.
  • Puteți contacta Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, prin datele de contact puse la dispoziție de către aceștia, accesând website-ul aici.
  • În contextul utilizării site-ului și/sau a produselor achiziționate de pe site, orice act, conținut, atitudine și/sau declarație a unui utilizator de natură să înșele, să inducă în eroare, să șocheze, să fraudeze, sau, în general, să cauzeze un prejudiciu oricărui alt utilizator și/sau SVP Solutions (inclusiv membrii personalului său) poate face obiectul, la discreția noastră și fără a aduce atingere oricărei cereri de despăgubire: (i) unei reamintiri a Termenilor și Condițiilor site-ului, (ii) unei notificări oficiale (iii) unei suspendări temporare sau întreruperi permanentă a contului unui utilizator.

Exemplele de mai sus nu sunt exhaustive și ne rezervăm dreptul de a supraveghea site-ul și spațiile comune oricând suntem notificați cu privire la un comportament controversat și/sau neadecvat.

 • Interpretarea și aplicarea Termenilor și Condițiilor se va face conform legii române. În cazul unor contradicții între versiunea în limba română și orice altă limbă, versiunea în limba română va prevala.
 • În cazul în care conflictul nu este soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată din România, de pe raza sediului SVP Solutions, în limita normelor legale imperative privind competența instanțelor.